Lupus VR

Stworza aplikacja LupusVR pozwala przenie?? si? w wirtualny pok?j hotelowy, w kt?rym mo?emy podziwia? meble klienta. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu firma Lupus jest w stanie pokaza? WSZYSTKIE swoje zestawy mebli, w dowolnym miejscu bez ponoszenia koszt?w logistycznych

Wizualizacja mieszkania

Naszym zadaniem by?o stworzenie wizualizacji mieszkania tylko i wy??cznie z plan?w architektonicznych. Dzi?ki technologii VR ENTER potencjalni klienci mogli przej?? si? po mieszkaniu, zobaczy? widok z okna, oraz zobaczy? najmniejsze szczeg??y wyko?czenia mieszkania. Prezentujemy technologi?, kt?ra pozwala podj?? decyzje o kupnie nieruchomo?ci jeszcze przed wybudowaniem jej.

Rafamet AR

Dzi?ki aplikacji rozszerzonej rzeczywisto?ci firma Rafamet jest w stanie pokazaywa? swoje produkty w niespotykany dot?d spos?b. Za pomoc? smartfonu, oraz zwyk?ej kartki papieru z logiem firmy Rafamet jeste?my w stanie wy?wietli? flagowe produkty firmy w przestrzeni – 3D. Nudne foldery oraz materia?y reklamowe posz?y w zapomnienie.