Lupus VR

Stworza aplikacja LupusVR pozwala przenie?? si? w wirtualny pok?j hotelowy, w kt?rym mo?emy podziwia? meble klienta. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu firma Lupus jest w stanie pokaza? WSZYSTKIE swoje zestawy mebli, w dowolnym miejscu bez ponoszenia koszt?w logistycznych

Klient: Lupus Meble biurowe
Technologia VR Enter:
URL: https://www.youtube.com/watch?v=C5G737YAe0Q
Kategoria: