Wizualizacja mieszkania

Naszym zadaniem by?o stworzenie wizualizacji mieszkania tylko i wy??cznie z plan?w architektonicznych. Dzi?ki technologii VR ENTER potencjalni klienci mogli przej?? si? po mieszkaniu, zobaczy? widok z okna, oraz zobaczy? najmniejsze szczeg??y wyko?czenia mieszkania. Prezentujemy technologi?, kt?ra pozwala podj?? decyzje o kupnie nieruchomo?ci jeszcze przed wybudowaniem jej.

Klient: Wizualizacja mieszkania
Technologia VR Enter:
URL:
Kategoria: